سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  ابوالحسن حلوانی

دکتر ابوالحسن حلوانی

متخصص ریه

ابوالحسن حلوانی

آدرس: یزد بلوار طالقانی، ابتدای کوچه حنا
تلفن رزرو: ثبت نشده

ابوالحسن حلوانی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر ابوالحسن حلوانی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %