سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  سوده جرجانی

دکتر سوده جرجانی

متخصص عفونی کودکان

سوده جرجانی

آدرس: یزد خیابان کاشانی، انتهای کوچه کانون زبان ایران
تلفن رزرو: ثبت نشده

سوده جرجانی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر سوده جرجانی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %