سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  وحیده شوشی دزفولی

دکتر وحیده شوشی دزفولی

فوق تخصص عفونی کودکان

وحیده شوشی دزفولی

آدرس: تهران سعادت آباد، نبش خیابان 37،
تلفن رزرو: ثبت نشده

وحیده شوشی دزفولی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر وحیده شوشی دزفولی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  منیره گلشیرازی

دکتر منیره گلشیرازی

متخصص عفونی کودکان
تهران
دکتر  مریم رزاقی آذر

دکتر مریم رزاقی آذر

فوق تخصص عفونی کودکان
تهران
دکتر  پریسا اصانلو

دکتر پریسا اصانلو

ثبت نشده عفونی کودکان
تهران
دکتر  مژگان کریمی زارچی

دکتر مژگان کریمی زارچی

متخصص عفونی کودکان
تهران
دکتر  لیلا اسلامی صومعه

دکتر لیلا اسلامی صومعه

متخصص عفونی کودکان
تهران
دکتر  مژگان فروتن

دکتر مژگان فروتن

فوق تخصص عفونی کودکان
تهران
دکتر  نیره طوسی

دکتر نیره طوسی

متخصص عفونی کودکان
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %