سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  فاطمه رشیدی میبدی

دکتر فاطمه رشیدی میبدی

متخصص بیماریهای فک و دهان و صورت

فاطمه رشیدی میبدی

آدرس: یزد
تلفن رزرو: ثبت نشده

فاطمه رشیدی میبدی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر فاطمه رشیدی میبدی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر سید مصطفی محمودی

دکتر سید مصطفی محمودی

متخصص بیماریهای فک و دهان و صورت
یزد
دکتر  علی توکلی حسینی

دکتر علی توکلی حسینی

متخصص بیماریهای فک و دهان و صورت
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %