سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  امیر علیزاده

دکتر امیر علیزاده

متخصص بیماریهای فک و دهان و صورت

امیر علیزاده

آدرس: مازندران سبزه میدان -
تلفن رزرو: ثبت نشده

امیر علیزاده

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر امیر علیزاده فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %