سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  علی توکلی حسینی

دکتر علی توکلی حسینی

متخصص بیماریهای فک و دهان و صورت

علی توکلی حسینی

آدرس: یزد خیابان سلمان فارسی، روبروی مدرسه تفضلی
تلفن رزرو: ثبت نشده

علی توکلی حسینی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر علی توکلی حسینی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر سید مصطفی محمودی

دکتر سید مصطفی محمودی

متخصص بیماریهای فک و دهان و صورت
یزد
دکتر  فاطمه رشیدی میبدی

دکتر فاطمه رشیدی میبدی

متخصص بیماریهای فک و دهان و صورت
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %