سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  بابک محمدی

دکتر بابک محمدی

متخصص جراحی فک و دهان و صورت

بابک محمدی

آدرس: تهران میرداماد - تقاطع آفریقا - پلاک 408 - ساختمان باران - واحد 16
تلفن رزرو: ثبت نشده

بابک محمدی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر بابک محمدی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  داریوش آبرومند

دکتر داریوش آبرومند

متخصص جراحی فک و دهان و صورت
تهران
دکتر  حسن میرمحمد صادقی

دکتر حسن میرمحمد صادقی

متخصص جراحی فک و دهان و صورت
تهران
دکتر  امید ثابت مهر

دکتر امید ثابت مهر

متخصص جراحی فک و دهان و صورت
تهران
دکتر  منصور خراسانی

دکتر منصور خراسانی

متخصص جراحی فک و دهان و صورت
تهران
دکتر  سید حسن مهاجرانی

دکتر سید حسن مهاجرانی

متخصص جراحی فک و دهان و صورت
تهران
دکتر  محمد لطفعلیان

دکتر محمد لطفعلیان

متخصص جراحی فک و دهان و صورت
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %