سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  عبدالمجید کثیری

دکتر عبدالمجید کثیری

متخصص کلیه (نفرولوژی)

عبدالمجید کثیری

آدرس: خوزستان کیان پارس - خیابان 4 شرقی - ساختمان پاستور - طبقه سوم
تلفن رزرو: ثبت نشده

عبدالمجید کثیری

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر عبدالمجید کثیری فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %