سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  آرش بقایی

دکتر آرش بقایی

متخصص کلیه (نفرولوژی)

آرش بقایی

آدرس: اصفهان خیابان طالقانی - جنب پمپ بنزین - طبقه فوقانی داروخانه پاستور
تلفن رزرو: ثبت نشده

آرش بقایی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر آرش بقایی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %