سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  احمد فربد

دکتر احمد فربد

فلوشیپ کلیه (نفرولوژی)

احمد فربد

آدرس: یزد خیابان امام خمینی، بیمارستان سید الشهداء
تلفن رزرو: ثبت نشده

احمد فربد

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر احمد فربد فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  علی زارع هروکی

دکتر علی زارع هروکی

متخصص کلیه (نفرولوژی)
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %