سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  حسن امیدوار برنا

دکتر حسن امیدوار برنا

متخصص کلیه (نفرولوژی)

حسن امیدوار برنا

آدرس: البرز بلوار شهید بهشتی، برج رازی، طبقه چهارم، واحد 42
تلفن رزرو: ثبت نشده

حسن امیدوار برنا

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر حسن امیدوار برنا فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %