سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  مظفر دیانتی

دکتر مظفر دیانتی

متخصص ارتودنسی

مظفر دیانتی

آدرس: تهران منطقه 3 ، گاندی ، نبش خیابان شریفی ، پ. 8 ، ط. اول
تلفن رزرو: ثبت نشده

مظفر دیانتی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر مظفر دیانتی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  نگار حدادی

دکتر نگار حدادی

متخصص ارتودنسی
تهران
دکتر  فرهاد صدرالدینی

دکتر فرهاد صدرالدینی

متخصص ارتودنسی
تهران
دکتر  سید حامد محمود هاشمی

دکتر سید حامد محمود هاشمی

متخصص ارتودنسی
تهران
دکتر  امیرحسین خطیبی

دکتر امیرحسین خطیبی

متخصص ارتودنسی
تهران
دکتر  شاهین شادالویی

دکتر شاهین شادالویی

متخصص ارتودنسی
تهران
دکتر  فهیمه باقری

دکتر فهیمه باقری

متخصص ارتودنسی
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %