سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر وحیده شوشی دزفولی

دکتر وحیده شوشی دزفولی

فوق تخصص تغذیه

وحیده شوشی دزفولی

آدرس: تهران سعادت آباد، نبش خیابان 37،
تلفن رزرو: ثبت نشده

وحیده شوشی دزفولی

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر وحیده شوشی دزفولی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر علی اکبر سیاری

دکتر علی اکبر سیاری

متخصص تغذیه
تهران
دکتر محمد نبوی

دکتر محمد نبوی

فوق تخصص تغذیه
تهران
دکتر علیرضا هدایت فر

دکتر علیرضا هدایت فر

متخصص تغذیه
تهران
دکتر حسین نایب آقایی

دکتر حسین نایب آقایی

متخصص تغذیه
تهران
دکتر مهدی وفادار

دکتر مهدی وفادار

فوق تخصص تغذیه
تهران
دکتر علی جواهریان

دکتر علی جواهریان

مشاور تغذیه
تهران
دکتر فریبا کوهدانی

دکتر فریبا کوهدانی

متخصص تغذیه
تهران
دکتر پیوند بابایی

دکتر پیوند بابایی

متخصص تغذیه
تهران
دکتر معصومه مرادی

دکتر معصومه مرادی

متخصص تغذیه
تهران
دکتر رویا وزیری جاوید

دکتر رویا وزیری جاوید

کارشناس تغذیه
تهران
دکتر الهه معروضی

دکتر الهه معروضی

متخصص تغذیه
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %