سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  عاطفه چاوش زاده تفتی

دکتر عاطفه چاوش زاده تفتی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

عاطفه چاوش زاده تفتی

آدرس: تهران اشرفی اصفهانی جنب گلستان 14 کلینیک شبانه روزی بهراد
تلفن رزرو: ثبت نشده

عاطفه چاوش زاده تفتی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر عاطفه چاوش زاده تفتی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  مریم اسدزاده

دکتر مریم اسدزاده

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %