سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  اعظم کاشفی زاده

دکتر اعظم کاشفی زاده

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

اعظم کاشفی زاده

آدرس: یزد
تلفن رزرو: ثبت نشده

اعظم کاشفی زاده

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر اعظم کاشفی زاده فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  سید حسن سعیدی نسب

دکتر سید حسن سعیدی نسب

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
یزد
دکتر  فاطمه سررشته دار یزدی

دکتر فاطمه سررشته دار یزدی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
یزد
دکتر  مجید شاهیدخت

دکتر مجید شاهیدخت

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
یزد
دکتر  پریسا عسکرزاده

دکتر پریسا عسکرزاده

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
یزد
دکتر  سمانه حبیبیان بافقی

دکتر سمانه حبیبیان بافقی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
یزد
دکتر  نجما اسدی

دکتر نجما اسدی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %