سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  مجید شاهیدخت

دکتر مجید شاهیدخت

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

مجید شاهیدخت

آدرس: یزد یزد - پشت صدا وسیما یزد اموزشگاه شهید صدوقی
تلفن رزرو: ثبت نشده

مجید شاهیدخت

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر مجید شاهیدخت فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  سید حسن سعیدی نسب

دکتر سید حسن سعیدی نسب

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
یزد
دکتر  فاطمه سررشته دار یزدی

دکتر فاطمه سررشته دار یزدی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
یزد
دکتر  پریسا عسکرزاده

دکتر پریسا عسکرزاده

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
یزد
دکتر  سمانه حبیبیان بافقی

دکتر سمانه حبیبیان بافقی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
یزد
دکتر  نجما اسدی

دکتر نجما اسدی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
یزد
دکتر  اعظم کاشفی زاده

دکتر اعظم کاشفی زاده

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %