سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  محمدرضا هاتف فرد

دکتر محمدرضا هاتف فرد

فوق تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)

محمدرضا هاتف فرد

آدرس: خراسان رضوی خیابان کوهسنگی، کوهسنگی ۶، بهشتی ۱۱، چهارراه اول
تلفن رزرو: ثبت نشده

محمدرضا هاتف فرد

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر محمدرضا هاتف فرد فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر علیرضا اکرمی نژاد

دکتر علیرضا اکرمی نژاد

متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
مشهد
دکتر بهاره فروزش

دکتر بهاره فروزش

متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
مشهد
دکتر  محمد حسن جوکار

دکتر محمد حسن جوکار

فوق تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
مشهد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %