سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر منیژه کمالی علمداری

دکتر منیژه کمالی علمداری

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

منیژه کمالی علمداری

آدرس: تهران منطقه 3،گاندی، نبش خیابان برادران شریفی، پلاک 12، ساختمان گاندی، طبقه دوم، واحد 9
تلفن رزرو: ثبت نشده

منیژه کمالی علمداری

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر منیژه کمالی علمداری فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر محمد رضا شفیعی

دکتر محمد رضا شفیعی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر ابوالفضل زارعی

دکتر ابوالفضل زارعی

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر امیر دریانی

دکتر امیر دریانی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر کامیار اژدری

دکتر کامیار اژدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر محمد حسین طاهریان

دکتر محمد حسین طاهریان

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر کلینیک لیزر و زیبایی بهجو

دکتر کلینیک لیزر و زیبایی بهجو

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر هومن ریاضی

دکتر هومن ریاضی

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر سینا غیاثی

دکتر سینا غیاثی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر زهره هژبری نوبری

دکتر زهره هژبری نوبری

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر گیتا غیاثی

دکتر گیتا غیاثی

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر مریم فیض آبادی فراهانی

دکتر مریم فیض آبادی فراهانی

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر عاطفه ابوترابی

دکتر عاطفه ابوترابی

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر مریم جعفری منصوری

دکتر مریم جعفری منصوری

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر سپیده توکلی زاده

دکتر سپیده توکلی زاده

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر اکرم دل آرام دیزجی

دکتر اکرم دل آرام دیزجی

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر فهیمه اخلاقی

دکتر فهیمه اخلاقی

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %