سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر محمد رضا شفیعی

دکتر محمد رضا شفیعی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

محمد رضا شفیعی

آدرس: تهران ونک، چهارراه جهان کودک، خیابان صانعی، پلاک 1، واحد2
تلفن رزرو: ثبت نشده

محمد رضا شفیعی

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر محمد رضا شفیعی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر ابوالفضل زارعی

دکتر ابوالفضل زارعی

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر امیر دریانی

دکتر امیر دریانی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر کامیار اژدری

دکتر کامیار اژدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر محمد حسین طاهریان

دکتر محمد حسین طاهریان

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر کلینیک لیزر و زیبایی بهجو

دکتر کلینیک لیزر و زیبایی بهجو

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر هومن ریاضی

دکتر هومن ریاضی

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر سینا غیاثی

دکتر سینا غیاثی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر منیژه کمالی علمداری

دکتر منیژه کمالی علمداری

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر زهره هژبری نوبری

دکتر زهره هژبری نوبری

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر گیتا غیاثی

دکتر گیتا غیاثی

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر مریم فیض آبادی فراهانی

دکتر مریم فیض آبادی فراهانی

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر عاطفه ابوترابی

دکتر عاطفه ابوترابی

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر مریم جعفری منصوری

دکتر مریم جعفری منصوری

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر سپیده توکلی زاده

دکتر سپیده توکلی زاده

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر اکرم دل آرام دیزجی

دکتر اکرم دل آرام دیزجی

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
دکتر فهیمه اخلاقی

دکتر فهیمه اخلاقی

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %