سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  بهارک پورزاده

دکتر بهارک پورزاده

کارشناس پروتز

بهارک پورزاده

آدرس: یزد
تلفن رزرو: ثبت نشده

بهارک پورزاده

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر بهارک پورزاده فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  محمدرضا نصیری احمدآبادی

دکتر محمدرضا نصیری احمدآبادی

کارشناس پروتز
یزد
دکتر  محمود آسایش زارچی

دکتر محمود آسایش زارچی

کارشناس پروتز
یزد
دکتر  سعید قانع عزآبادی

دکتر سعید قانع عزآبادی

کارشناس پروتز
یزد
دکتر  حامده رادمنش

دکتر حامده رادمنش

کارشناس پروتز
یزد
دکتر  محمدمحسن دهقانی فیروزآبادی

دکتر محمدمحسن دهقانی فیروزآبادی

کارشناس پروتز
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %