سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر ندا رهبریعقوبی

دکتر ندا رهبریعقوبی

دکترا روانشناسی

ندا رهبریعقوبی

آدرس: تهران انتهای خیابان ولیعصر، خیابان مختاری، جنب خیابان شهید رجعتی، پلاک 450
تلفن رزرو: ثبت نشده

ندا رهبریعقوبی

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر ندا رهبریعقوبی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر سبحان پورنیکدست

دکتر سبحان پورنیکدست

متخصص روانشناسی
تهران
دکتر علی اسماعیلی

دکتر علی اسماعیلی

متخصص روانشناسی
تهران
دکتر عطااله گرمسیری مهوار

دکتر عطااله گرمسیری مهوار

کارشناس ارشد روانشناسی
تهران
دکتر زهرا خیری

دکتر زهرا خیری

کارشناس ارشد روانشناسی
تهران
دکتر دردانه امیری

دکتر دردانه امیری

متخصص روانشناسی
تهران
دکتر سلمان جلالی

دکتر سلمان جلالی

کارشناس ارشد روانشناسی
تهران
دکتر سمیه سعیدی

دکتر سمیه سعیدی

کارشناس ارشد روانشناسی
تهران
دکتر فهیمه تمدنی

دکتر فهیمه تمدنی

کارشناس ارشد روانشناسی
تهران
دکتر مجتبی امین زاده

دکتر مجتبی امین زاده

متخصص روانشناسی
تهران
دکتر بابک ثابتی

دکتر بابک ثابتی

متخصص روانشناسی
تهران
دکتر زهرا یداللهی

دکتر زهرا یداللهی

متخصص روانشناسی
تهران
دکتر آذر زمانی

دکتر آذر زمانی

متخصص روانشناسی
تهران
دکتر بهزاد قربانی

دکتر بهزاد قربانی

متخصص روانشناسی
تهران
دکتر ملیحه رفیع فرحزادی

دکتر ملیحه رفیع فرحزادی

متخصص روانشناسی
تهران
دکتر الهام قنبری

دکتر الهام قنبری

دکترا روانشناسی
تهران
دکتر سیما میرلو

دکتر سیما میرلو

عمومی روانشناسی
تهران
دکتر ملیحه فراهانی

دکتر ملیحه فراهانی

کارشناس روانشناسی
تهران
دکتر فاطمه دائمی

دکتر فاطمه دائمی

متخصص روانشناسی
تهران
دکتر عاطفه نکویی

دکتر عاطفه نکویی

کارشناس روانشناسی
تهران
دکتر سمیرا حسن زاده پشنگ

دکتر سمیرا حسن زاده پشنگ

متخصص روانشناسی
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %