سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  شهرام حسن زاده

دکتر شهرام حسن زاده

عمومی عمومی

شهرام حسن زاده

آدرس: مازندران بلوارامیرمازندرانی - روبروی بیمارستان امام - مجتمع پزشکی کیمیا - جنب داروخانه شبانه روزی دکتر بهاری - نیم طبقه اول
تلفن رزرو: ثبت نشده

شهرام حسن زاده

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر شهرام حسن زاده فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %