سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  نرگس افضلی

دکتر نرگس افضلی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

نرگس افضلی

آدرس: خراسان رضوی خیابان ابن سینا، روبروی سه راه ادبیات، نبش ابن سینا 2/3
تلفن رزرو: ثبت نشده

نرگس افضلی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر نرگس افضلی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر مجید بادیه نشین

دکتر مجید بادیه نشین

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
مشهد
دکتر سیدمحمدعلی حامدشماعی

دکتر سیدمحمدعلی حامدشماعی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
مشهد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %