سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر کلینیک  فرزانه لشکری

دکتر کلینیک فرزانه لشکری

تصویر برداری (رادیولوژی)

کلینیک فرزانه لشکری

آدرس: یزد خیابان آیت الله کاشانی، خیابان چمران، کوچه الهام، پلاک 1
تلفن رزرو: ثبت نشده

کلینیک فرزانه لشکری

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر کلینیک فرزانه لشکری فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  علی وفائی شاهی

دکتر علی وفائی شاهی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر رادیولوژی و سونوگرافی  کریمی

دکتر رادیولوژی و سونوگرافی کریمی

تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر  سعید توانا

دکتر سعید توانا

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر  سوده جرجانی

دکتر سوده جرجانی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر کلینیک  سعیده طباطبایی

دکتر کلینیک سعیده طباطبایی

تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %