سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر کلینیک  معصومه احتیاط کار

دکتر کلینیک معصومه احتیاط کار

تصویر برداری (رادیولوژی)

کلینیک معصومه احتیاط کار

آدرس: اصفهان خیابان بزرگمهر، کوچه 72، رو به روی خیابان بلال
تلفن رزرو: ثبت نشده

کلینیک معصومه احتیاط کار

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر کلینیک معصومه احتیاط کار فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال پاسارگاد ( علی رضایی)

دکتر سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال پاسارگاد ( علی رضایی)

تصویر برداری (رادیولوژی)
اصفهان
دکتر سونوگرافی آرمان (  سمانه اعتزازیان)

دکتر سونوگرافی آرمان ( سمانه اعتزازیان)

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
اصفهان
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %