سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  سوده جرجانی

دکتر سوده جرجانی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

سوده جرجانی

آدرس: یزد خیابان کاشانی، انتهای کوچه کانون زبان ایران
تلفن رزرو: ثبت نشده

سوده جرجانی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر سوده جرجانی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  علی وفائی شاهی

دکتر علی وفائی شاهی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر رادیولوژی و سونوگرافی  کریمی

دکتر رادیولوژی و سونوگرافی کریمی

تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر  سعید توانا

دکتر سعید توانا

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر کلینیک  سعیده طباطبایی

دکتر کلینیک سعیده طباطبایی

تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر کلینیک  فرزانه لشکری

دکتر کلینیک فرزانه لشکری

تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %