سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  سعید توانا

دکتر سعید توانا

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

سعید توانا

آدرس: یزد خیابان کاشانی، کوچه حافظ، کوچه 1 سمت چپ، ساختمان نیاز، طبقه 1
تلفن رزرو: ثبت نشده

سعید توانا

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر سعید توانا فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  علی وفائی شاهی

دکتر علی وفائی شاهی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر رادیولوژی و سونوگرافی  کریمی

دکتر رادیولوژی و سونوگرافی کریمی

تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر  سوده جرجانی

دکتر سوده جرجانی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر کلینیک  سعیده طباطبایی

دکتر کلینیک سعیده طباطبایی

تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر کلینیک  فرزانه لشکری

دکتر کلینیک فرزانه لشکری

تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %