سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر رادیولوژی و سونوگرافی  کریمی

دکتر رادیولوژی و سونوگرافی کریمی

تصویر برداری (رادیولوژی)

رادیولوژی و سونوگرافی کریمی

آدرس: یزد بلوار طالقانی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، ابتدای کوچه حنا، روبروی مرکز پزشکی هسته ای دکتر سالاری
تلفن رزرو: ثبت نشده

رادیولوژی و سونوگرافی کریمی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر رادیولوژی و سونوگرافی کریمی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  علی وفائی شاهی

دکتر علی وفائی شاهی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر  سعید توانا

دکتر سعید توانا

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر  سوده جرجانی

دکتر سوده جرجانی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر کلینیک  سعیده طباطبایی

دکتر کلینیک سعیده طباطبایی

تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر کلینیک  فرزانه لشکری

دکتر کلینیک فرزانه لشکری

تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %