سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر رادیولوژی بازتاب،  عباس درگاهی

دکتر رادیولوژی بازتاب، عباس درگاهی

فلوشیپ تصویر برداری (رادیولوژی)

رادیولوژی بازتاب، عباس درگاهی

آدرس: تهران میدان شهدا، خیابان پیروزی، بعد از خیابان شکوفه، روبروی اتکا، شماره۱۰۱۶، طبقه دوم
تلفن رزرو: ثبت نشده

رادیولوژی بازتاب، عباس درگاهی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر رادیولوژی بازتاب، عباس درگاهی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر سورج سوداوری

دکتر سورج سوداوری

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
تهران
دکتر مرکز تصویربرداری  غلامرضا سیف

دکتر مرکز تصویربرداری غلامرضا سیف

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
تهران
دکتر  محمد جعفری

دکتر محمد جعفری

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
تهران
دکتر  آرش آذربرزین

دکتر آرش آذربرزین

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
تهران
دکتر کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی  پرنیا

دکتر کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی پرنیا

تصویر برداری (رادیولوژی)
تهران
دکتر  آزاده آقازاده

دکتر آزاده آقازاده

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %