سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  علی وفائی شاهی

دکتر علی وفائی شاهی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

علی وفائی شاهی

آدرس: یزد بلوار امام جعفرصادق، کوچه7، ساختمان امام رضا، طبقه زیرزمین
تلفن رزرو: ثبت نشده

علی وفائی شاهی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر علی وفائی شاهی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر رادیولوژی و سونوگرافی  کریمی

دکتر رادیولوژی و سونوگرافی کریمی

تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر  سعید توانا

دکتر سعید توانا

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر  سوده جرجانی

دکتر سوده جرجانی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر کلینیک  سعیده طباطبایی

دکتر کلینیک سعیده طباطبایی

تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
دکتر کلینیک  فرزانه لشکری

دکتر کلینیک فرزانه لشکری

تصویر برداری (رادیولوژی)
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %