سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال پاسارگاد ( علی رضایی)

دکتر سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال پاسارگاد ( علی رضایی)

تصویر برداری (رادیولوژی)

سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال پاسارگاد ( علی رضایی)

آدرس: اصفهان خیابان رحیم ارباب - نبش کوچه باغ توت - ساختمان جم - واحد زیر زمین
تلفن رزرو: ثبت نشده

سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال پاسارگاد ( علی رضایی)

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال پاسارگاد ( علی رضایی) فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر کلینیک  معصومه احتیاط کار

دکتر کلینیک معصومه احتیاط کار

تصویر برداری (رادیولوژی)
اصفهان
دکتر سونوگرافی آرمان (  سمانه اعتزازیان)

دکتر سونوگرافی آرمان ( سمانه اعتزازیان)

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
اصفهان
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %