سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  فائزه وکیلی

دکتر فائزه وکیلی

دکترا بیماری های استخوان و مفاصل (روماتولوژی)

فائزه وکیلی

آدرس: تهران ولیعصر - خیابان بابک بهرامی - پلاک 81 - طبقه 4
تلفن رزرو: ثبت نشده

فائزه وکیلی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر فائزه وکیلی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر حبیب رشادی

دکتر حبیب رشادی

متخصص بیماری های استخوان و مفاصل (روماتولوژی)
تهران
دکتر  مسعود صابری

دکتر مسعود صابری

فوق تخصص بیماری های استخوان و مفاصل (روماتولوژی)
تهران
دکتر  حمید زنگنه

دکتر حمید زنگنه

متخصص بیماری های استخوان و مفاصل (روماتولوژی)
تهران
دکتر  آرش اصلیان

دکتر آرش اصلیان

متخصص بیماری های استخوان و مفاصل (روماتولوژی)
تهران
دکتر  نقی حسینعلی

دکتر نقی حسینعلی

فوق تخصص بیماری های استخوان و مفاصل (روماتولوژی)
تهران
دکتر  سیدحسین میروکیلی

دکتر سیدحسین میروکیلی

متخصص بیماری های استخوان و مفاصل (روماتولوژی)
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %