سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر سورج سوداوری

دکتر سورج سوداوری

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

مطب

آدرس: كلينيك فوق تخصصی اطفال پگاه ، بيمارستان كسری ، كلينيك دكتر گيتی
تلفن رزرو: 02122887579
تلفن: 02122887579

مطب

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر سورج سوداوری فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر مرکز تصویربرداری  غلامرضا سیف

دکتر مرکز تصویربرداری غلامرضا سیف

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
تهران
دکتر  محمد جعفری

دکتر محمد جعفری

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
تهران
دکتر رادیولوژی بازتاب،  عباس درگاهی

دکتر رادیولوژی بازتاب، عباس درگاهی

فلوشیپ تصویر برداری (رادیولوژی)
تهران
دکتر  آرش آذربرزین

دکتر آرش آذربرزین

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
تهران
دکتر کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی  پرنیا

دکتر کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی پرنیا

تصویر برداری (رادیولوژی)
تهران
دکتر  آزاده آقازاده

دکتر آزاده آقازاده

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %