سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  فیروزه هدائی

دکتر فیروزه هدائی

دکترا پوست ، مو و زیبایی

فیروزه هدائی

آدرس: اصفهان خیابان باباافضل، طبقه فوقانی داروخانه فارابی
تلفن رزرو: ثبت نشده

فیروزه هدائی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر فیروزه هدائی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %