سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  احسان دهقانی زاده

دکتر احسان دهقانی زاده

دکترا گفتار درمانی

احسان دهقانی زاده

آدرس: یزد میدان ابوذر، خیابان شهید نیرنگ
تلفن رزرو: ثبت نشده

احسان دهقانی زاده

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر احسان دهقانی زاده فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  محمد نصیری

دکتر محمد نصیری

متخصص گفتار درمانی
یزد
دکتر  الهام مصلح پناه

دکتر الهام مصلح پناه

متخصص گفتار درمانی
یزد
دکتر  ابوالفضل نایبی

دکتر ابوالفضل نایبی

متخصص گفتار درمانی
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %