سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  الهام مصلح پناه

دکتر الهام مصلح پناه

متخصص گفتار درمانی

الهام مصلح پناه

آدرس: یزد میدان معلم، کوچه شهید زحمت کش، کیلینیک توانبخشی توانا
تلفن رزرو: ثبت نشده

الهام مصلح پناه

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر الهام مصلح پناه فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  محمد نصیری

دکتر محمد نصیری

متخصص گفتار درمانی
یزد
دکتر  ابوالفضل نایبی

دکتر ابوالفضل نایبی

متخصص گفتار درمانی
یزد
دکتر  احسان دهقانی زاده

دکتر احسان دهقانی زاده

دکترا گفتار درمانی
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %