سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  مریم رحیمی ساغند

دکتر مریم رحیمی ساغند

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی

مریم رحیمی ساغند

آدرس: یزد
تلفن رزرو: ثبت نشده

مریم رحیمی ساغند

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر مریم رحیمی ساغند فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  صدریه صدرنیا

دکتر صدریه صدرنیا

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
یزد
دکتر  ندا شریعتی نیا

دکتر ندا شریعتی نیا

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %