سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  سروناز زواریی

دکتر سروناز زواریی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

سروناز زواریی

آدرس: مازندران خیابان امام خمینی، بیمارستان آیت الله طالقانی
تلفن رزرو: ثبت نشده

سروناز زواریی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر سروناز زواریی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %