سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  رضا بهادر

دکتر رضا بهادر

متخصص ارتوپدی (تروماتولوژی)

رضا بهادر

آدرس: خراسان رضوی احمداباد، عارف ٢، ساختمان مهر، طبقه اول
تلفن رزرو: ثبت نشده

رضا بهادر

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر رضا بهادر فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر رضا بهادر

دکتر رضا بهادر

متخصص ارتوپدی (تروماتولوژی)
مشهد
دکتر محمد خیاط زاده

دکتر محمد خیاط زاده

متخصص ارتوپدی (تروماتولوژی)
مشهد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %