سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر ناصر دشتی

دکتر ناصر دشتی

متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)

کلینیک دکتر ناصر دشتی

آدرس: یزد خیابان دهم فروردین کوچه روشن
تلفن رزرو: 03531381111
تلفن: 03531381111

کلینیک پارس

آدرس: یزد خیابان دهم فروردین کوچه روشن
تلفن رزرو: 03531381111
تلفن: 03531381111

کلینیک دکتر ناصر دشتی

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه

کلینیک پارس

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه

پزشکان مرتبط

دکتر اشرف روح بخش

دکتر اشرف روح بخش

متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
یزد
دکتر امیررضا چمنی

دکتر امیررضا چمنی

متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
یزد
دکتر اشرف روح بخش

دکتر اشرف روح بخش

متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
یزد
دکتر امیررضا چمنی

دکتر امیررضا چمنی

متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %