سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  رقیه زارع

دکتر رقیه زارع

متخصص طب سنتی

رقیه زارع

آدرس: یزد (آدرس اول:) خیابان اصلی تفت، درمانگاه شهید بهشتی تفت - (آدرس دوم:) خیابان فرخی، بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد
تلفن رزرو: ثبت نشده

رقیه زارع

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر رقیه زارع فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  سید علی خدایی

دکتر سید علی خدایی

متخصص طب سنتی
یزد
دکتر  سید کاظم کاظمینی

دکتر سید کاظم کاظمینی

متخصص طب سنتی
یزد
دکتر  راضیه نبی میبدی

دکتر راضیه نبی میبدی

متخصص طب سنتی
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %