سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر مهین مجدزاده شورکی

دکتر مهین مجدزاده شورکی

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)

مهین مجدزاده شورکی

آدرس: یزد خیابان فرخی کوچه حسینیه پلاک 41
تلفن رزرو: ثبت نشده

مهین مجدزاده شورکی

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر مهین مجدزاده شورکی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر پروین شادمان یزدی

دکتر پروین شادمان یزدی

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
دکتر وحیده السادات تراب زاده بافقی

دکتر وحیده السادات تراب زاده بافقی

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
دکتر مهدیه مجیبیان

دکتر مهدیه مجیبیان

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
دکتر محمدحسین ارجمند

دکتر محمدحسین ارجمند

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
دکتر محمد جعفر حجت

دکتر محمد جعفر حجت

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
دکتر زهره پزشک پور

دکتر زهره پزشک پور

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
دکتر مژگان ادریسی

دکتر مژگان ادریسی

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
دکتر هدا مرتاض

دکتر هدا مرتاض

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %