سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر وحیده السادات تراب زاده بافقی

دکتر وحیده السادات تراب زاده بافقی

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)

وحیده السادات تراب زاده بافقی

آدرس: یزد بلوار طالقانی - جنب بانک رفاه - بنبست شهید خوشراه
تلفن رزرو: ثبت نشده

وحیده السادات تراب زاده بافقی

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر وحیده السادات تراب زاده بافقی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر پروین شادمان یزدی

دکتر پروین شادمان یزدی

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
دکتر مهدیه مجیبیان

دکتر مهدیه مجیبیان

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
دکتر محمدحسین ارجمند

دکتر محمدحسین ارجمند

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
دکتر محمد جعفر حجت

دکتر محمد جعفر حجت

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
دکتر مهین مجدزاده شورکی

دکتر مهین مجدزاده شورکی

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
دکتر زهره پزشک پور

دکتر زهره پزشک پور

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
دکتر مژگان ادریسی

دکتر مژگان ادریسی

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
دکتر هدا مرتاض

دکتر هدا مرتاض

متخصص زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %