سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  پیام پیشنماز

دکتر پیام پیشنماز

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

پیام پیشنماز

آدرس: خراسان رضوی خیابان احمدآباد، خیابان عارف، نبش عارف 3، ساختمان پزشکان ایران، طبقه 1
تلفن رزرو: ثبت نشده

پیام پیشنماز

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر پیام پیشنماز فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر امیرحسین بشاش

دکتر امیرحسین بشاش

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
مشهد
دکتر محمدمهدی ایمانی

دکتر محمدمهدی ایمانی

فلوشیپ جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
مشهد
دکتر کامیار اقبالی

دکتر کامیار اقبالی

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
مشهد
دکتر آرش آذری پور

دکتر آرش آذری پور

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
مشهد
دکتر  نعمت اله قربانی

دکتر نعمت اله قربانی

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
مشهد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %