سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  فهیمه نخستین

دکتر فهیمه نخستین

متخصص زنان و زایمان(جراحی کانسر)

فهیمه نخستین

آدرس: یزد صفاییه، جنب بیمارستان شهید صدوقی، درمانگاه بقایی پور
تلفن رزرو: ثبت نشده

فهیمه نخستین

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر فهیمه نخستین فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %