سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  سحر فرزین مقدم

دکتر سحر فرزین مقدم

متخصص زنان و زایمان(جراحی کانسر)

سحر فرزین مقدم

آدرس: تهران ستارخان، خیابان نیاش، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
تلفن رزرو: ثبت نشده

سحر فرزین مقدم

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر سحر فرزین مقدم فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  پیرانه فرزانه کاری

دکتر پیرانه فرزانه کاری

متخصص زنان و زایمان(جراحی کانسر)
تهران
دکتر  اعظم محمد میرزایی

دکتر اعظم محمد میرزایی

متخصص زنان و زایمان(جراحی کانسر)
تهران
دکتر  مریم باوریان

دکتر مریم باوریان

متخصص زنان و زایمان(جراحی کانسر)
تهران
دکتر  شادی دانشور

دکتر شادی دانشور

متخصص زنان و زایمان(جراحی کانسر)
تهران
دکتر  مریم ایلخانی

دکتر مریم ایلخانی

متخصص زنان و زایمان(جراحی کانسر)
تهران
دکتر  افسانه محمد زاده

دکتر افسانه محمد زاده

متخصص زنان و زایمان(جراحی کانسر)
تهران
دکتر  پریچهر کیمیایی

دکتر پریچهر کیمیایی

متخصص زنان و زایمان(جراحی کانسر)
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %