سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  نعیمه مصطفایی بفرویی

دکتر نعیمه مصطفایی بفرویی

متخصص زنان و زایمان و نازایی

نعیمه مصطفایی بفرویی

آدرس: یزد میدان شهید فهمیده، ساختمان پزشکان سینا، طبقه دوم
تلفن رزرو: ثبت نشده

نعیمه مصطفایی بفرویی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر نعیمه مصطفایی بفرویی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %