سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر معصومه صابریان

دکتر معصومه صابریان

عمومی آسم و آلرژی

کلینیک دکتر معصومه صابریان

آدرس: تست
تلفن رزرو: salam
تلفن: 123456

کلینیک دکتر معصومه صابریان

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

پزشکان مرتبط

دکتر حبیب سهیلی

دکتر حبیب سهیلی

فوق تخصص آسم و آلرژی
تهران
دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی

دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی

فوق تخصص آسم و آلرژی
تهران
دکتر  علی اکبر سیاری

دکتر علی اکبر سیاری

متخصص آسم و آلرژی
تهران
دکتر  وحیده شوشی دزفولی

دکتر وحیده شوشی دزفولی

فوق تخصص آسم و آلرژی
تهران
دکتر  محمد نبوی

دکتر محمد نبوی

فوق تخصص آسم و آلرژی
تهران
دکتر  علیرضا هدایت فر

دکتر علیرضا هدایت فر

متخصص آسم و آلرژی
تهران
دکتر  حسین نایب آقایی

دکتر حسین نایب آقایی

متخصص آسم و آلرژی
تهران
دکتر  مهدی وفادار

دکتر مهدی وفادار

فوق تخصص آسم و آلرژی
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %