سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر پروانه مجد

دکتر پروانه مجد

دکترا روانشناسی

دکتر پروانه مجد

آدرس: بین سناباد ۵۸ و ۶۰ - ساختمان طراوت - طبقه دوم اتاق بیست - دفتر روانشناسی.
تلفن رزرو: 111111
تلفن: 1111111111

دکتر پروانه مجد

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر پروانه مجد فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر ماریه مقدم

دکتر ماریه مقدم

کارشناس ارشد روانشناسی
مشهد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %