سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر فاطمه سبزی

دکتر فاطمه سبزی

فوق تخصص جراحی چشم

دکتر فاطمه سبزی

آدرس: احمدآباد - خیابان عارف۲(پرستار۱) - ساختمان مهر
تلفن رزرو: ۳۸۴۷۴۵۴۵

دکتر فاطمه سبزی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر فاطمه سبزی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %